GDPR

Vi värnar om din integritet

Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla våra resor behöver vi behandla vissa personuppgifter om resenärerna. Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen inom KrogResor är Spendrups Bryggeriaktiebolag (org. nr. 556079 – 6871, med adress Box 3006, 143 03 Vårby, Sverige).

De personuppgifter som behandlas om varje resenär är de uppgifter som anges i den bokningsförfrågan som beställaren skickar till oss och de som framgår av vår bekräftelse.Vi behandlar endast uppgifterna till att administrera resan och lämnar endast ut dem till utomstående (t.ex. resebyrå) om det är nödvändigt för att administrera och genomföra resan.

Den lagliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att administrera resan, efter en intresseavvägning.

Spendrups behandling av personuppgifter