Grängesberg

Det började i Dalarna, där Grängesbergs Bryggeri fanns sedan 1897. 1923 köpte Louis Spendrup bryggeriet för 65 000 kronor. Då låg produktionen på 700 flaskor öl om dagen – idag produceras över 1 miljon liter dryck per dygn i Grängesberg.
Under perioden 2010–2014 genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad till det som idag är ett av världens modernaste bryggerier. 2015 invigdes en unik dravförbränningsanläggning som vid full effekt gör bryggeriet självförsörjande på energi till 50 procent, skapar ett cirkulärt kretslopp och minskar både koldioxidutsläpp och kostnader. Målet är en helt fossilfri produktion inom en snar framtid.
Det imponerande höglagret är helautomatiserat. Det är 132 meter långt, 48 meter brett och 44 meter högt med 45 426 pallplatser.