Pass och visum

Passregler inom ramen för Schengenavtalet:
Vid in-och utresa i land som ingår i Schengensamarbetet sker ofta ID-kontroll i samband med incheckningen. Däremot sker ingen passkontroll när du reser inom Schengen. Du måste dock i många länder kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap även inom Europa, t ex vid incheckning på hotell. Pass eller nationellt ID-kort är fullgoda resehandlingar som accepteras inom EU och Schengen och som styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap.

Passregler utanför Schengen:
Vid in-och utresa i land som står utanför Schengensamarbetet sker kontroll av dina resedokument inklusive pass på sedvanligt vis. Detta betyder att

  • Passet skall vara giltigt minst 6 månader efter avslutad resa.
  • Passet får inte ha några skador.
  • Vissa länder kräver att du har minst två ostämplade sidor i ditt pass.
  • Speciella regler för inresa kan gälla om man har ett provisoriskt pass (som bara gäller för en resa).

Pass, visum och specifika regler för länder utanför Europa:
För vissa länder krävs inresetillstånd som behöver sökas i god tid innan avresa, bl.a. för resor till USA, Kanada och Nya Zeeland. Till USA måste man söka ESTA, till Kanada ETA och till Nya Zeeland NZeTA som alla söks och betalas av resenären själv. Ansökan ska ske senast 72 timmar innan avresa, men med fördel minst 2 veckor i förväg. Detta kan även gälla passagerare i transit som inte stannar i landet eller som enbart mellanlandar där . Ska du resa till eller via någon av dessa länder eller andra länder kan du hitta mer information här Om utlandet – Sweden Abroad

Är du osäker vad som gäller för din resa, kontakta berörd ambassad eller oss så hjälper vi till.